Korizmena poruka našega biskupa Zdenka

Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni“ (Ps 51,12)

Draga braćo i sestre!

Započinjemo milostno korizmeno vrijeme kao pripravu za najveći kršćanski blagdan Uskrs. Bog nas poziva da mu se u tom vrjemenu više otvorimo kako bi nas ispunio svojim božanskim životom te naš duh osnažio u borbi s protivštinama života koje se ne mogu izbjeći. One su naša trajna kušnja ali i trajna prijetnja da nam život učine tjeskobnim i nesretnim.

Za mudrog Joba čovjekov život na zemlji je borba, rat (usp. 7,1). U toj borbi nitko ne pobjeđuje uvijek. Bude i puno poraza i izgubljenih bitaka. Svaki poraz donosi mogućnost da se izgubi nada, da se završi u razočaranjima i klonućima. Bez jakog duha nema uspjeha u životu. Svi znamo što znači kada se za nekoga kaže da je klonuo duhom. Time se hoće reći da je osoba upala u prazninu života, u tjeskobu, u beznađe. Život joj je u tami iz koje ne vidi izlaz. A izlaza uvijek ima. (...)

(...) Za duhovni život je od kapitalnog značenja upoznati svoju vlastitu istinu. Nema značajnijeg duhovnog života bez toga. Nekada se jako bojimo toga. Najčešće iz razloga što bi priznanje istine zahtijevalo napor promjene života. - Jedan će reći da je nepoznavanje sebe opasno po život. Drugi će nadodati da ni poznavanje sebe nije bezopasno. Naime, neki otkriju svoju istinu, priznaju je, a onda ne znaju što će s njom. Ne vjeruju u moć preobrazbe života. Zato bježe od istine o sebi. Tako se poteškoće ne rješavaju nego samo odgađaju i time postaju još teže. Upoznati sebe je posebna Božja milost. To je znak da Bog u tu osobu ima povjerenja, ima nadu da će osoba nešto poduzeti i popraviti svoje stanje. Zato je važno dopustiti Bogu da nam kaže našu istinu.

Korizma je posebno milostno vrijeme u kojemu smo pozvani provjeriti svoj duh te ga staviti u Gospodinove ruke da nam ga On očisti, obnovi i učvrsti kako nas životne poteškoće ne bi slomile i da nikada ne klonemo duhom. Bog nam u ovom milostnom vrjemenu posebno pomaže. Zato nas apostol Pavao na početku Korizme upozorava: „Evo sad je vrijeme milosti“. To je vrijeme u kojem Bog posebnije izlazi u susret našim prošnjama.

Ali i mi sa svoje strane moramo nešto učiniti na planu ljubavi i služenja, na planu molitve i velikodušnosti, kako slušamo u evanđelju Čiste srijede. Najefikasnija sredstava za jačanje našeg duha su molitva i djela ljubavi prema svima a napose prema siromašnima i ljudima patnje. Ne dopustimo da nam Korizma bude siromašna ovim vrjednotama.

Apostol nas u poslanici Hebrejima poziva: „Danas ako glas mu čujete, ne budite srca tvrda“ (4,7). Primimo k srcu taj Božji poziv, dopustimo mu da oblikuje naše srce i obnovi duh te budemo trajno usmjereni prema dobru. To je istinsko uskrsnuće koje se događa još za života. Život će tako postati ljepši. Ne, da će nestati sve poteškoće, nego nas ni jedna poteškoća neće slomiti i dovesti do osjećaja besmisla.

Neka ovo korizmeno vrijeme oživi i rasplamti duh u nama da uistinu doživimo stvarnost novog života koji dolazi od Božjeg Duha, a onda će i Duh koji uskrisi Isusa oživjeti i nas (usp. Rim 8,11) da se u nama nastani život u izobilju koji nam Isus nudi (usp. Iv 10,10). Želim vam svima da nakon ovog milostnog i zauzetog korizmenog vrjemena dočekate blagdan Isusova uskrsnuća osnaženiji u duhu, ispunjeniji životom, ojačaniji u vjeri, nadi i ljubavi te poletniji u velikodušnosti i služenju.

Neka vam Uskrs bude u svemu sretan i blagoslovljen!

NAPOMENA: Cijela poruka nalazi se u kategoriji Duhovnost.

Ponedjeljak, 19. Veljača 2018.

Korizmena poruka našega biskupa Zdenka
Raspored predbožićnih ispovijedi u Otočkom dekanatu

Raspored predbožićnih ispovijedi u Otočkom dekanatu

U župnom domu u Ličkom Lešću u ponedjeljak 3. prosinca održan je redoviti radni sastanak svećenika Otočkoga dekanata. Na početku susreta kolege svećenike...   >>>

Propovijed biskupa Zdenka u Švici

Propovijed biskupa Zdenka u Švici

(četvrtak 8. studenoga 2018.) Evanđelje: Lk 15,1-10 Braćo i sestre, Isus ovdje govori o pastiru koji čuva ovce, ali nije teško prepoznati da je u...   >>>

U Kompolju krštena Magdalena Patricija Šimunović

U Kompolju krštena Magdalena Patricija Šimunović

U nedjelju 28. listopada u kompoljskoj je crkvi na euharistijskom slavlju sakramentom sv. krštenja Crkvi pridružena Magdalena Patricija Šimunović, drugo...   >>>

Molitvena akcija za zdravlje vlč. Rajkovića

Molitvena akcija za zdravlje vlč. Rajkovića

MOLITVE I MISE ZA ZDRAVLJE VLČ. MILE RAJKOVIĆA u švičkoj crkvi, od 5. do 9. studenoga 2018. Molitva i rad za duhovna zvanja, svećenička i redovnička,...   >>>

Novi niz 'Obiteljskih nedjelja' u Kompolju

Novi niz 'Obiteljskih nedjelja' u Kompolju

Prvo takvo nedjeljno slavlje u novoj pastoralnoj godini, održano u Kompolju 14.10. (za župe Kompolje i Brlog), nije nažalost privuklo sve kojima je takav...   >>>

Moja Župa
Mise i pobožnosti

Kompolje (župna crkva)

Sveta misa:
nedjeljom u 10,00 sati; radnim danom u 18,00 sati (u zimskom razdoblju) odnosno u 19,00 ili u 19,30 s. (u ljetnom razdoblju)

Pobožnost Srcu Isusovu:
devet prvih petaka (od listopada do lipnja) – sveta misa navečer, potom klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu

Pobožnost Majci Božjoj:
u svibnju i listopadu krunica u 19,00 sati i potom sv. misa

Brlog

Sveta misa:
župna crkva: u drugu i posljednju nedjelju u mjesecu u 15,00 sati
Dom za odrasle "Bistričak": po dogovoru (o većim blagdanima)

Vratnik

Sveta misa:
župna crkva: nedjeljom u 12,00 sati
Crni Kal: prva nedjelja u mjesecu u 15,00 sati

Kad ce opet blog?...   >>>

Sveti Otac Benedikt XVI bio je osam godina na čelu Katoličke crkve. Prvi je Papa u posljednjih sedam stoljeća koji je odlučio...   >>>

13. veljače 2013. na Čistu Srijedu ili Pepelnicu, početku korizmenog vremena sahranjen je vlč. Mile Ivančić. Mučenik i okrutna...   >>>