Krizma u Kompolju - molitva za radost, mir, svjetlo i snagu...

U nedjelju 10. lipnja, točno u 10,00 sati, svečana povorka šestero krizmaničkih kandidata sa svojim kumovima, ministrantima, svećenicima i biskupom krenula je iz kvartira prema dupkom ispunjenoj kompoljskoj župnoj crkvi, praćena zvonima i pjesmom Dođi Duše Presveti.

U uvodnoj riječi prije euharistijskoga slavlja župnik don Anđelko je s najvećom radošću pozdravio sve župljane, goste i prijatelje te posebno krizmanike, njihove roditelje i kumove, kao i goste iz Zagreba – policijske djelatnike (lurdske hodočasnike – njih 50-ak) iz triju Policijskih uprava Zagreb, Karlovac i Međimurje. Pozdrav je uputio nazočnim svećenicima te u ime svih vjernika s najvećom radošću biskupu Zdenku, koji je u Kompolju bio prvi put već na slavlju Stipanje prije dvije godine. Potom je u ime krizmanika dobrodošlicu biskupu izrekla krizmanica Marija Rubčić, a Adrijana Maratović mu je predala buket cvijeća.

Zatim je župnik dodao kako se svi pridružujemo lijepim željama koje je izrekla krizmanica – da darove Duha Svetoga prime otvorena srca te da se njima u daljnjem životu služe naročito na korist Crkve – i potaknuo vjernike na zajedničku molitvu da naši mladi ostanu do konca svoga života Isusovo cvijeće, tj. Njegovi prijatelji. Potom je don Anđelko biskupu kratko predstavio kandidate rekavši: "Oče biskupe, ove godine imamo šestero krizmanika – petero su "osmaši", a jedan je "šestaš", brat "osmaša" Ivice. Svi se radujemo Vašem dolasku, posebno zato što ste sada s nama u obnovljenoj crkvi – to smo uspjeli izvesti za lanjsku Stipanju, kada smo slavili 210-u godišnjicu osnutka župe Kompolje. Želimo da Vam ovo zajedništvo s nama protekne u najvećoj radosti ter da nam ovo slavlje svima, a posebno našim krizmanicima, donese obilje Božjega blagoslova – na tu nakanu svi ćemo moliti. Ali ja vas, kao župnik, posebno molim da vi, kao naš zajednički pastir, iz svega srca molite danas Duha Svetoga, da naše krizmanike zahvati kao što je to učinio s prestrašenim i zatvorenim apostolima na dan Pedesetnice, na prve Duhove. Jer imamo žalostno iskustvo da od ovoga dana – od Krizme, koju zovemo 'sakramentom kršćanske zrelosti' – većina krizmanika pada u još veću nezrelost nego je bila prije: prestanu činiti ono što su u crkvi prije činili… Također, molite Duha Svetoga da ponovno 'podijeli Krizmu' RODITELJIMA naše djece kako bi ih poticali na ustrajnost u razvijanju darova Duha Svetoga. Molim Vas da započnete sveto misno slavlje."

Uvodeći u euharistijsko slavlje, u kojem su, uz župnika, koncelebrirali kancelar naše biskupije i biskupov tajnik Mišel Grgurić te policijski kapelan PUZ Marin Drago Kozić, biskup je izrazio radost što može predvoditi takva slavlja, jer upravo je Duh Sveti 'graditelj' Crkve i župne zajednice.

U propovijedi, na temelju misnih čitanja 10. nedjelje 'kroz godinu', biskup je istaknuo kako đavao – koji je prevario Adama i Evu, kako je opisano u prvom misnom čitanju – i danas nastoji istom lukavošću ljude odvojiti od Boga. Na koncu se izravno obratio krizmanicima, želeći im, upravo na primjeru naših praroditelja, posvijestiti kako je u životu lako biti prevareni kako je "lako napraviti neki krivi korak koji onda ostavlja trajne posljedice! Kako je lako proigrati život, ili u životu ostati bez života!" Upravo nam je zbog toga, naglasio je biskup, "potrebno svjetlo i snaga Duha Svetoga! Nitko od vas ne smije računati da u životu neće imati nikakvih posebnih teškoća. I teškoće su sastavni dio života i ne mogu se izbjeći. Nažalost, mnogo je mladih koji se s teškoćama ne znaju nositi, koji i u malim teškoćama klonu, završe u beznađu i očaju. Zato nam je važna snaga Duha da se u teškoćama ne predamo, nego da shvatimo da nema teškoća koje se s Božjom snagom ne mogu svladati", rekao je biskup Zdenko, potaknuvši mlade da se nikada predaju i da ne očajavaju, jer "za Boga nema problema koji nema rješenja niti tako teških situacija iz kojih nema izlaza. Nadalje, svi ćete se vi naći na mnogim raskrižjima u vašem životu gdje će trebati birati, ali i gdje prijeti opasnost izabrati krivi put. Kako je tada potrebno imati svjetla Duha!" Zbog toga, naglasio je na kraju biskup, ne smijemo podcijeniti ulogu đavla u našem životu, jer on uvijek ima cilj odvesti osobu u tamu, a potom na stranputicu. Stoga, "ako u svome životu zanemarimo glas Duha Svetoga, onda će zao duh dobiti otvorena vrata u našem životu", rekao je biskup te propovijed zaključio pozivom župnoj zajednici da moli Gospodina najprije za krizmanike - da ne dopusti da i jedno od tih mladih bude u životu nesretno, da ni jedno ne ostane bez Boga, bez radosti i mira, bez svjetla i snage, što su sve darovi Duha Svetoga koga oni na poseban način primaju u ovom sakramentu Potvrde – ali i za roditelje, braću, sestre i kumove naših krizmanika, da im oni u životu budu potpora i dobar primjer koji će ih nadahnjivati u njihovim životnim odlukama i njihovim izborima.

Pri koncu misnoga slavlja, nakon molitve za zagovor Bl. Miroslavu Bulešiću, koju kompoljska župna zajednica redovito moli svake nedjelje nakon ugradnje Blaženikovih relikvija u oltar u kolovozu 2015. godine, župnik je u oglasima istaknuo samo najvažnije događaje, među onima koji su navedeni u tjednom župnom listiću. Potom je izrekao kratku zahvalu svima koji su dali poseban doprinos tome slavlju, a posebno mons. Milanu Šimunoviću, koji je - kao oblik katehetske priprave za slavlje sakramenta Prve pričesti i Krizme – smislio i osmislio te vodio "obiteljske nedjelje" (zajedničke katehetske susrete djece i roditelja!), kao i vjeroučiteljicama Draženi Rupčić i Tini Koščak, koje su kroz školski vjeronauk djecu vodile završnom slavlju. Župnik je također zahvalio cvjećarnici Hrvoja Marincela za cvijeće na slavlju Prve pričesti i Krizme te mežnjarici Miri i cijeloj njezinoj obitelji za suradnju i skrb za uređivanje crkve. (U toj prigodi valja također pohvaliti članove dviju obitelji Rubčić – Ivu, Suzanu i Marka, kao i Dadu – te Danijela Marinića, koji su uredili crkvenu livadu. Pohvala ide i župnom zboru za predvođenje liturgijskoga pjevanja.) Na koncu župnik je pozdravio pomoćnika policijskoga kapelana u PUZ-u Mišu Josipovića, koji je i njemu bio suradnik dok je vršio službu policijskoga kapelana PUZ-u, čiju kapelaniju Majke Božje od Kamenitih vrata povezuje s Kompoljem relikvija Bl. Miroslava. Nakon župnikove završene i posebne zahvale biskupu Zdenku, pozdrav biskupu u ime roditelja krizmanika izrekla Suzana Rubčić, a prigodni dar biskupu – uokvireni 'heklani' lik Majke Božje, vlastiti ručni rad – predala je Ankica Maratović, također majka krizmanice (čija je obitelj predhodne nedjelje imala i prvopričestnika!).

Kompoljska i brloška župna zajednica u sljedeću nedjelju, 17. lipnja, u Kompolju će u 10,00 sati slaviti sv. misu zahvalnicu na koncu školske i vjeronaučne godine. Pozvana su sva školska djeca s roditeljima, a poglavito prvopričestnici i krizmanici, koji će također dobiti prigodne darove i uspomene na primljene sakramente.

Utorak, 12. Lipanj 2018.

Krizma u Kompolju - molitva za radost, mir, svjetlo i snagu...
Nova stranica župa KOMPOLJE, BRLOG i VRATNIK - na FACEBOOK profilu

Nova stranica župa KOMPOLJE, BRLOG i VRATNIK - na FACEBOOK profilu

Ova mrežna stranica (portal), nakon odlaska bivšega župnika don Anđelka Kaćunka na novu službu u Gospiću, više ne objavljuje sadržaje iz župa u naslovu. Nova...   >>>

KOMPOLJSKI "ZBOR" - SLAVLJE 'LETNJE STIPANJE': subota 21.8.!

KOMPOLJSKI "ZBOR" - SLAVLJE 'LETNJE STIPANJE': subota 21.8.!

Svečano koncelebrirano misno slavlje u 11,00 s. u zajedništvu sa svećenicima Otočkoga dekanata predvodi župnik (u odlasku) don Anđelko. Pjevanje vodi župni...   >>>

'Elizabeta' u Brlogu – radostno trostruko slavlje

'Elizabeta' u Brlogu – radostno trostruko slavlje

Proslava blagdana Marijina pohoda Elizabeti, zaštitnice župe Brlog, 29. svibnja, i ove je godine bila svedena samo na liturgijsko slavlje – nametnute 'mjere'...   >>>

Šokantne izjave - poziv na raspravu u Crkvi i društvu

Medicinska aktivistica Vera Sharav - Židovka koja je preživjela holokaust - ukazuje na sličnosti između nacističkog režima i onoga što se događa danas* (u...   >>>

Jedinstveno svečano slavlje sakramenata kršćanske inicijacije

Jedinstveno svečano slavlje sakramenata kršćanske inicijacije

U redovitim okolnostima života naših manjih župnih zajednica krštenje djece, premda nije čest događaj, smatra se nečim uobičajenim. Nasuprot tome, pristup...   >>>

Moja Župa
Mise i pobožnosti

Kompolje (župna crkva)

Sveta misa:
nedjeljom u 10,00 sati; radnim danom u 18,00 sati (u zimskom razdoblju) odnosno u 19,00 ili u 19,30 s. (u ljetnom razdoblju)

Pobožnost Srcu Isusovu:
devet prvih petaka (od listopada do lipnja) – sveta misa navečer, potom klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu

Pobožnost Majci Božjoj:
u svibnju i listopadu krunica u 19,00 sati i potom sv. misa

Brlog

Sveta misa:
župna crkva: u drugu i posljednju nedjelju u mjesecu u 15,00 sati
Dom za odrasle "Bistričak": po dogovoru (o većim blagdanima)

Vratnik

Sveta misa:
župna crkva: nedjeljom u 12,00 sati
Crni Kal: prva nedjelja u mjesecu u 15,00 sati

Kad ce opet blog?...   >>>

Sveti Otac Benedikt XVI bio je osam godina na čelu Katoličke crkve. Prvi je Papa u posljednjih sedam stoljeća koji je odlučio...   >>>

13. veljače 2013. na Čistu Srijedu ili Pepelnicu, početku korizmenog vremena sahranjen je vlč. Mile Ivančić. Mučenik i okrutna...   >>>