Križni put kompoljske crkve - stanje i perspektiva

SEDMA POSTAJA KRIŽNOG PUTA IZ ŽUPE SV. STJEPANA PRVOMUČENIKA U KOMPOLJU

PODATCI O PREDMETU

Naziv predmeta: Sedma postaja Križnog puta „Isus pada drugi put pod križem“
Stalni smještaj: Župna crkva Sv. Stjepana Prvomučenika, Kompolje
Vlasnik: Župna crkva Sv. Stjepana Prvomučenika, Kompolje
Autor/proizvođač: Josip Kaplan; oleografija prema originalnoj slici umjetnika Seibera izrađena je ili u Njemačkoj ili također u radionici Josipa Kaplana
Potpis/signatura:
u donjem lijevom uglu slike: krug sa zrakama nečitkog sadržaja jer je djelomično pokriven okvirom, uz tekst:
„Seiber“
„Imprimi permittitur. Ordin. episc. Limburgensis.“
na poleđini predmeta na platnu i na okviru nalazi se žig proizvođača:
„JOSIP KAPLAN
Zagreb, Duga ulica 12
... / ogledala“

Vrijeme nastanka: prva polovica 20. stoljeća
Materijal: papir, platno, drvo, sintetski polimer, željezo
Tehnika: uljni tisak na papiru, kaširan na platno; okvir drveni s apliciranim reljefnim ornamentom od sintetskog polimernog materijala, industrijski; oznake postaje drvene, bojane, aplicirani sintetski polimerni ornament
Dimenzije: visina okvira: 63 cm, visina okvira s oznakama postaja: 104 cm,
širina: 53 cm, dubina: 5 cm

OPIS PREDMETA

Oleografija prikazuje scenu Križnog puta. Radi se o sedmoj postaji, Isus pada drugi put pod križem. Prizor je naslikan krajem 19. ili početkom 20. stoljeća u maniri bidermajera i historicizma. Prosječne je umjetničke kvalitete za slike naslikane u svrhu multiplikacije i prodaje kopija širokim masama. U lijevom donjem uglu slike nalazi se potpis autora originalne slike „Seiber“ uz tekst koji označava licencirano izrađenu oleografiju. Oleografija je kaširana, odnosno nalijepljena na tanko laneno platno, te napeta na drveni podesivi podokvir. Ukrasni drveni okvir industrijske je proizvodnje. Plitka ukrasna profilacija premazana je debelom sintetskom osnovom koja je uglačana i oslikana tako da imitira drvo bolje kvalitete. Reljefne ukrase od sintetskog polimernog materijala čine floralni niz duž cijelog okvira, niz malih polukuglica duž cijelog okvira bliže slici, te veći floralni elementi na sva četiri ugla. Reljefni su ornamenti bili zlatno obojeni.
Oznake postaja nastavljaju se na gotovo punu širinu ukrasnog okvira s gornje i donje strane. Identičnog su zaobljenog oblika s po tri brežuljka, te su obojene u zlatnu boju, a rubovi su im ukrašeni nizom polukuglica od polimernog materijala. Oznake su pričvršćene za ukrasni okvir s po dvjema drvenim letvicama i čavlima. Gornja oznaka sadrži crnom bojom ispisanu rimsku brojku „VII“, te čavlima pričvršćen neukrašeni drveni križ, također obojen zlatnom bojom. Donja oznaka sadrži crnom bojom ručno ispisan tekst „Isus pada drugi put pod križem“.

ZATEČENO STANJE

Papirnati nosilac oleografije poderan je na više mjesta te je zalijepljen prozirnom širokom ljepljivom trakom. Traka je vrlo dotrajala, požutjela i lako se uklanja ostavljajući za sobom debeli trag skrućenog ljepila. Vidljive su nabuhline i izvinuća u papiru, ali nema nedostajućih dijelova. Površina oleografije je djelomično požutjela i sadrži tanki sloj površinske nečistoće u vidu prašine i masnoće iz zraka.
Papirnati nosilac se gotovo u potpunosti odvojio od tanke platnene podloge koja je cijela. Na dodir je vrlo neelastična i krta te joj prijete mehanička oštećenja zbog dotrajalosti. Prekrivena je slojem prašine i paučine. Platno dodatno oštećuju komadići žbuke sa zida koji su se zavukli između platna i podokvira.
Prema ljepljivoj traci koja proviruje na stražnju stranu između podokvira i ukrasnog okvira, jasno je da je slika vađena iz ukrasnog okvira prilikom zahvata lijepljenja prednje strane slike. Naknadno zabijanje čavala kroz podokvir u ukrasni okvir načinilo je dodatna oštećenja u platnu, podokviru i ukrasnom okviru.

Podokvir je cijel, svih osam letvica za podešavanje je na broju. Prožet je crvotočinom i prekriven slojem površinske nečistoće. Probijen je željeznim industrijskim čavlima koji drže napeto platno i koji drže sliku u ukrasnom okviru.

Ukrasni okvir prožet je crvotočinom koje je na uglovima, odnosno spojevima letvica napravila naveću štetu. Vidljivi su gubitci drvene građe na sva četiri ugla uslijed crvotočine i drugih mehaničkih oštećenja. Čavli kojima je učvršćena slika u ukrasni okvir, te kojima su pričvršćene oznake postaje mjestimično su probili na prednju stranu. Karika za vješanje na zid u dobrom je stanju. Osim osnovnih letvica koje čine tijelo okvira, na stražnjoj strani vidljive su i četiri pomoćne letvice koje leže uz sliku i povećavaju dubinu okvira. Vrlo su oštećene i crvotoče. Nije jasno jesu li naknadna intervencija ili dio originalnog rješenja, ali lošije završne izvedbe.
Uglačana osnova površine okvira nedostaje u jako maloj mjeri, na uglovima gdje je stradala drvena građa te na dijelu profilacije na gornjoj letvici okvira. Floralni reljefni ornament značajnije je oštećen na desnoj i gornjoj letvici (nedostaje do 10 %), nekoliko reljefnih polukuglica nedostaje na gornjoj i donjoj letvici ukrasnog okvira. Ugaoni ornamenti vrlo su oštećeni na gornjim uglovima (nedostaje oko 50% ornamenta), dok su na donjim uglovima stradali manje (nedostaje oko 30% ornamenta). Zlatna boja apliciranih ornamenata je vidljiva samo u tragovima uslijed istrošenosti, nečistoće, oksidacije i sulfidacije.

Drvena građa koja čini oznake postaje prožeta je crvotočinom kao i ostatak drvene građe. Sloj bijele osnovne podloge i sloj zlatne boje u većoj mjeri su očuvani. Vidljivi su potezi širokog kista kojim je zlatna boja nanesena ravnomjerno u jednom sloju. Rukom ispisana brojka i tekst postaje crnom bojom u velikoj mjeri su očuvani. Ukrasne reljefne polukuglice na gornjoj su ploči sačuvane u tragovima, a na donjoj ploči su gotovo potpuno izgubljene.
Letvice i čavli kojima su pričvršćene oznake postaje također su oštećene crvotočinom. Letvice koje podržavaju donju oznaku postaje u dobrom su stanju. Lijeva letvica kojom je pričvršćena gornja ploča polomljena je, sadrži tragove lijepljenja, naknadnih čavala i zalijepljenog papira. Desnoj su letvici čavli rasklimani budući da je ona bila pod većim i nestabilnim opterećenjem nakon oštećenja lijeve.

Procjena oštećenja napravljena je na temelju vizualne analize predmeta u cijelosti. Moguće je otkrivanje daljnjih oštećenja prilikom eventualnog rastavljanja predmeta na sastavne dijelove. Budući da se radi o vrlo velikim oštećenjima koja zahtjevaju opsežne restauratorske zahvate koji uključuju uklanjanje crvotočine, rekonstrukciju slike, rekonstrukciju podokvira i okvira ili zamjenu novima izrađenima po mjeri, smatram da u ovom trenutku nisu isplativi s obzirom na vrijednost samih predmeta.

PRIJEDLOG RADOVA

Cijeli predmet potrebno je:
- rastaviti na sastavne dijelove
- utvrditi postoji li još oštećenja
- svaki dio temeljito očistiti od površinskih nečistoća

Sliku potrebno je:
- skinuti sa podokvira
- očistiti mehanički i kemijski ljepljive trake i površinskih nečistoća
- odvojiti platnenu potporu od papirnatog nosioca
- papirnati nosilac treba izravnati i rekonstruirati sa stražnje strane
- napraviti retuš oštećenja na sloju uljnog tiska
- iako bi bilo idealno sliku nalijepiti, odnosno kaširati ili dublirati na novo laneno platno, ovo staro ima pečat proizvođača te je nezamjenjiv dio tog predmeta, stoga je potrebno i platno restaurirati
- eventualni kompromis je dubliranje u tri sloja tako da između originalnog papira i originalnog platna bude umetnut sloj novog čvrstog platna
- nakon dubliranja i zahvata na podokviru, nanovo napeti na podokvir

Sve drvene dijelove potrebno je:
- tretirati sredstvima protiv crvotočine ili ih odvesti na Institut Ruđer Bošković na dezinsektivno izlaganje gama-zračenju
- pomoćne letvice ukrasnog okvira i letvice koje pridržavaju oznake postaje ne treba dezinsektirati niti čistiti nego zamijeniti novima
- ukloniti iz njih sve neadekvatne i iskrivljene čavle

Ukrasni okvir potrebno je:
- temeljito očistiti od površinskih nečistoća
- učvrstiti odvojene dijelove apliciranih ukrasa
- učvrstiti spojeve letvica ljepilom ili čavlima „ ∏ “ oblika
- konsolidirati trusnu drvenu građu propalu pod utjecajem crvotočine
- rekonstruirati nedostatke u drvenoj građi
- rekonstruirati osnovu polimernim materijalom
- privremeno rekonstruirati originalni oblik najbolje sačuvanog ugaonog ornamenta u mekom uklonjivom materijalu
- uzeti otiske sačuvanih i dopunjenih dijelova ornamenata zubarskim silikonom
- odliti ornamente u polimernom materijalu
- prilagođenim odljevima popuniti mjesta na kojima nedostaju
- uz pomoć retuša vizualno prilagoditi rekonstruirane dijelove originalnima
- načiniti nove pomoćne letvice iste duljine, ali veće dubine da slika ulegne

Podokvir potrebno je:
- sačuvati ga, budući da se i na podokviru nalazi pečat proizvođača
- temeljito očistiti od nečistoća
- sam podokvir ne sadrži čavle, stoga ga nije potrebno posebno učvrščivati

Oznake postaje potrebno je:
- temeljito očistiti od površinskih nečistoća
- rekonstruirati reljefne ukrasne polukuglice metodom uzimanja otiska i odljeva kao i na ukrasnom okviru
- boju novih polukuglica retušem prilagoditi izgledu odriginala
- rekonstruirati istrošeni bojani zlatni sloj te crni sloj slova i brojke - zaštititi površinu slojem laka
- pričvrstiti oznake postaje ma ukrasni okvir novim letvicama adekvatnim čavlima ili metodom lijepljenja

Prilikom sastavljanja potrebno je: - u gornju novu pomoćnu letvicu učvrstiti alkicu za vješanje slike (originalna je potpuno prihvatljiva)
- sliku umetnuti u ukrasni okvir i pričvrstiti je trokutastim pločastim čavlićima koje služe sa uokvirivanje
- poleđinu slike zaštititi slojem bezkiselinskog papira zalijepljenog papirnatom trakom s vodotopivim vezivom

Predložene radove potrebno je izvesti na svakoj pojedinoj postaji u skladu s potrebama svake pojedine postaje jer su oštećene u različitoj mjeri. Ključni element konzervacije je tretiranje protiv aktivne crvotočine koja svojom može ugrožavati ostali drveni inventar, prvenstveno vaše nove klupe.

Predloženi radovi su vrlo opsežni vremenski, disciplinski i financijski (minimalno 6000 kn po postaji), ali je nužno ispoštovati svaki pojedini konzervatorsko-restauratorski zahvat kako bi se predmeti adekvatno zaštitili. Polovična rješenja neće zadovoljiti potrebe niti struke, niti predmeta, niti vjernika te će se svesti na bacanje novaca.

U ovom slučaju predlažem da se postojeći Križni put zamijeni novim te da se ovaj pohrani u čuvaonicu u sigurne uvjete gdje će dočekati priliku da bude temeljito restauriran.

SEIBER

O umjetniku koji je naslikao sliku nisam našla puno podataka osim da je njemački slikar čije su sakralne kompozicije vrlo česti i popularni predlošci za izradu uljnih otisaka poput ovih diljem Europe. Na tržištu se nalazi velik broj dostupnih oleografija s njegovim potpisom te se cjenovno kreću od 60 do 250 $ ako su u dobro očuvanom stanju.

JOSIP KAPLAN

Zagrebački je obrtnik koji je obrt osnovao 1908. godine u Dugoj ulici, današnjoj Radićevoj ulici. Bavio se izradom crkvenog inventara od drveta, crkvenim slikama, izradom okvira, zidnih satova i njihalica, kiparsko-pozlatarskim i staklarskim djelatnostima, trgovinom slikama (oleografijama) crkvene i povijesne tematike te izradom fotografija, tiskom diploma i sličnog.

OLEOGRAFIJA ILI ULJNI TISAK

Kromolitografska tehnika kojom se, otiskivanjem na suho masnih boja na platno ili papir, dobivaju otisci slični uljenim slikama. Također je naziv za samu reprodukciju slikarskoga djela, osobito biblijskih i povijesnih kompozicija. Oleografija je potkraj devetnaestog stoljeća znatno pridonijela popularizaciji slikarskih djela, ali i širenju kiča.
Iako se radi o reprodukcijama, a ne o originalnim djelima, i slike ovakvog tipa imaju povijesnu, tehnološku i izvedbenu vrijednost koju valja sačuvati za buduće generacije.

Ana-Marija Salopek, mag. art.

Petak, 22. Lipanj 2018.

Križni put kompoljske crkve - stanje i perspektiva
Nova stranica župa KOMPOLJE, BRLOG i VRATNIK - na FACEBOOK profilu

Nova stranica župa KOMPOLJE, BRLOG i VRATNIK - na FACEBOOK profilu

Ova mrežna stranica (portal), nakon odlaska bivšega župnika don Anđelka Kaćunka na novu službu u Gospiću, više ne objavljuje sadržaje iz župa u naslovu. Nova...   >>>

KOMPOLJSKI "ZBOR" - SLAVLJE 'LETNJE STIPANJE': subota 21.8.!

KOMPOLJSKI "ZBOR" - SLAVLJE 'LETNJE STIPANJE': subota 21.8.!

Svečano koncelebrirano misno slavlje u 11,00 s. u zajedništvu sa svećenicima Otočkoga dekanata predvodi župnik (u odlasku) don Anđelko. Pjevanje vodi župni...   >>>

'Elizabeta' u Brlogu – radostno trostruko slavlje

'Elizabeta' u Brlogu – radostno trostruko slavlje

Proslava blagdana Marijina pohoda Elizabeti, zaštitnice župe Brlog, 29. svibnja, i ove je godine bila svedena samo na liturgijsko slavlje – nametnute 'mjere'...   >>>

Šokantne izjave - poziv na raspravu u Crkvi i društvu

Medicinska aktivistica Vera Sharav - Židovka koja je preživjela holokaust - ukazuje na sličnosti između nacističkog režima i onoga što se događa danas* (u...   >>>

Jedinstveno svečano slavlje sakramenata kršćanske inicijacije

Jedinstveno svečano slavlje sakramenata kršćanske inicijacije

U redovitim okolnostima života naših manjih župnih zajednica krštenje djece, premda nije čest događaj, smatra se nečim uobičajenim. Nasuprot tome, pristup...   >>>

Moja Župa
Mise i pobožnosti

Kompolje (župna crkva)

Sveta misa:
nedjeljom u 10,00 sati; radnim danom u 18,00 sati (u zimskom razdoblju) odnosno u 19,00 ili u 19,30 s. (u ljetnom razdoblju)

Pobožnost Srcu Isusovu:
devet prvih petaka (od listopada do lipnja) – sveta misa navečer, potom klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu

Pobožnost Majci Božjoj:
u svibnju i listopadu krunica u 19,00 sati i potom sv. misa

Brlog

Sveta misa:
župna crkva: u drugu i posljednju nedjelju u mjesecu u 15,00 sati
Dom za odrasle "Bistričak": po dogovoru (o većim blagdanima)

Vratnik

Sveta misa:
župna crkva: nedjeljom u 12,00 sati
Crni Kal: prva nedjelja u mjesecu u 15,00 sati

Kad ce opet blog?...   >>>

Sveti Otac Benedikt XVI bio je osam godina na čelu Katoličke crkve. Prvi je Papa u posljednjih sedam stoljeća koji je odlučio...   >>>

13. veljače 2013. na Čistu Srijedu ili Pepelnicu, početku korizmenog vremena sahranjen je vlč. Mile Ivančić. Mučenik i okrutna...   >>>