Trostruka zadaća Kristovih učenika

RAZMIŠLJANJE UZ NEDJELJU, 15. kg-B (15.7.2012.)

Čitanja: Am 7,12-15; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13

Oni koji su bili u Svetoj zemlji ili su o njoj čitali znaju za fenomen rijeke Jordan. Ona izvire iz snijegom pokrivenog brda Hermona, protječe kroz Genezaretsko jezero (koje Evanđelja nazivaju morem) i utječe u Mrtvo more. Genezaretsko jezero je puno života. Uvijek nanovo dobiva svježu vodu i šalje je dalje. Prepuno je riba, na njegovim obalama rastu masline, palme i svaka vrsta bilja. Ptice i druge životinje tu pronalaze hranu. Ljudi su na obalama ovog jezera sagradili mnoge gradove i mnoštvo manjih naselja...

Međutim, sasvim je drukčije oko Mrtvog mora. Jordan mu donosi istu vodu, ali ona ne otječe dalje. U njemu nema ni riba ni životinja ni bilja. Osim turista, kojima je ono golema atrakcija jer i neplivači se u njemu mogu kupati odnosno ne mogu potonuti, ljudi zapravo izbjegavaju Mrtvo more jer tu je jedino sol i pustinja.

Ovaj prirodni fenomen - dakle rijeka Jordan sa svoja dva mora - slika je ljudskog života, života kakav bi trebao biti i kakav ne bi trebao biti, kaže p. Ante Lozuk (od kojega sam posudio ovu usporedbu). Naime, i ljudski život može postati jezero puno života, a može se pretvoriti u mrtvo more (odnosno u baruštinu)! Sve ovisi o tome je li čovjek "protočan", živi li za druge ili samo za sebe, je li njegov život rijeka kojom prema ljudima teče Božja ljubav i ostali darovi koje ima ili se pretvorio u baru (makar veliku kao more) jer - u bari se voda zaustavi i više nikamo ne teče, usmrdi se pa u njoj ugine sav život...

Dakle, Bog je htio da postanemo i budemo (kao) rijeka, bistra rijeka koja stalno teče i Božje darove pronosi dalje drugim ljudima. A to nam je, zapravo i više od toga, Isus dao kao zadaću! Potvrdu za to imamo u današnjem Evanđelju - Isus šalje Dvanaestoricu i daje im ovlast za trostruku zadaću: da naviještaju Božje kraljevstvo, da izgone zloduhe i da liječe sve bolesti. Evanđelje ne tumači zašto je Isus izabrao baš te ljude – Petra, Jakova, Ivana, Andriju i ostale apostole. Ne nabraja njihove krjeposti ni kvalitete (npr. poštenje, bistrina, vjernost, postojanost, govornički dar…) kojima bi oni eventualno zaslužili tu čast. Ta dvanaestorica su zapravo skromni galilejski ribari koje je Isus pozvao i sada ih šalje. Njihov zadatak jest zastupati Onoga koji ih šalje, činiti nešto u Njegovo ime. Zato i ne moraju posjedovati ništa drugo osim onoga što im On dade, osim dara Duha Svetoga po kojemu će vršiti svoju zastupničku ulogu.

Apostoli su krenuli i sretno se vratili nakon svoga prvog misijskog putovanja. Oduševljeno su pripovijedali Isusu o svojim uspjesima – kako su ljude oslobađali zla i u prostore njihova života unosili radost i novu nadu... To nam posvješćuje činjenicu da jednako tako Gospodin danas poziva i šalje i nas. Šalje nas i osposobljuje istim darovima, ovlastima i moćima – da mijenjamo svijet, da u nj unosimo bitnu Novost koju je Isus Krist donio. Dakle, nije naša zadaća odnosno naše poslanje da svijet mijenjamo vlastitim snagama, nego da se najprije mi sami poput apostola preobrazimo u čistu i bistru vodu, vodu Evanđelja. A potom tu Vodu života trebamo donositi ljudima kako bi im ona tažila žeđ, bila zaštita od djelovanja zlih duhova i davala ljekovitu snagu za svakodnevni život. A kao glavni izvor snage kako bismo mogli izdržati sve napore na tome zahtjevnom putu, Isus nas jača Kruhom života sa svetoga oltara!

Trostruka zadaća Kristovih učenika
Nova stranica župa KOMPOLJE, BRLOG i VRATNIK - na FACEBOOK profilu

Nova stranica župa KOMPOLJE, BRLOG i VRATNIK - na FACEBOOK profilu

Ova mrežna stranica (portal), nakon odlaska bivšega župnika don Anđelka Kaćunka na novu službu u Gospiću, više ne objavljuje sadržaje iz župa u naslovu. Nova...   >>>

KOMPOLJSKI "ZBOR" - SLAVLJE 'LETNJE STIPANJE': subota 21.8.!

KOMPOLJSKI "ZBOR" - SLAVLJE 'LETNJE STIPANJE': subota 21.8.!

Svečano koncelebrirano misno slavlje u 11,00 s. u zajedništvu sa svećenicima Otočkoga dekanata predvodi župnik (u odlasku) don Anđelko. Pjevanje vodi župni...   >>>

'Elizabeta' u Brlogu – radostno trostruko slavlje

'Elizabeta' u Brlogu – radostno trostruko slavlje

Proslava blagdana Marijina pohoda Elizabeti, zaštitnice župe Brlog, 29. svibnja, i ove je godine bila svedena samo na liturgijsko slavlje – nametnute 'mjere'...   >>>

Šokantne izjave - poziv na raspravu u Crkvi i društvu

Medicinska aktivistica Vera Sharav - Židovka koja je preživjela holokaust - ukazuje na sličnosti između nacističkog režima i onoga što se događa danas* (u...   >>>

Jedinstveno svečano slavlje sakramenata kršćanske inicijacije

Jedinstveno svečano slavlje sakramenata kršćanske inicijacije

U redovitim okolnostima života naših manjih župnih zajednica krštenje djece, premda nije čest događaj, smatra se nečim uobičajenim. Nasuprot tome, pristup...   >>>

Moja Župa
Mise i pobožnosti

Kompolje (župna crkva)

Sveta misa:
nedjeljom u 10,00 sati; radnim danom u 18,00 sati (u zimskom razdoblju) odnosno u 19,00 ili u 19,30 s. (u ljetnom razdoblju)

Pobožnost Srcu Isusovu:
devet prvih petaka (od listopada do lipnja) – sveta misa navečer, potom klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu

Pobožnost Majci Božjoj:
u svibnju i listopadu krunica u 19,00 sati i potom sv. misa

Brlog

Sveta misa:
župna crkva: u drugu i posljednju nedjelju u mjesecu u 15,00 sati
Dom za odrasle "Bistričak": po dogovoru (o većim blagdanima)

Vratnik

Sveta misa:
župna crkva: nedjeljom u 12,00 sati
Crni Kal: prva nedjelja u mjesecu u 15,00 sati

Kad ce opet blog?...   >>>

Sveti Otac Benedikt XVI bio je osam godina na čelu Katoličke crkve. Prvi je Papa u posljednjih sedam stoljeća koji je odlučio...   >>>

13. veljače 2013. na Čistu Srijedu ili Pepelnicu, početku korizmenog vremena sahranjen je vlč. Mile Ivančić. Mučenik i okrutna...   >>>